Miljörapport, föreskrifter NFS 2016:8 – Norstedts Juridik

6908

Miljörapport Advokatfirman Åberg & Co

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2016:8, började gälla den 1 januari 2017. De ersätter tidigare föreskrifter om miljörapport NFS 2006:9 inklusive ändringsföreskrifterna med nummer NFS 2006:12, NFS 2008:4, NFS 2009:2, NFS 2009:11, NFS 2010:16, NFS 2012:11 och NFS 2013:12. 3 § Miljörapportens omfattning Miljörapporten ska avse kalenderår. Omfattning och innehåll varierar och regleras av 4- 5 §§ i föreskrifterna om miljörapport.

Naturvårdsverket föreskrifter miljörapport

  1. Grävling avföring bilder
  2. Authorised or authorized

Naturvårdsverket föreskriver med stöd av 31 § , 31 a § och 47 a § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i fråga om föreskrifterna (NFS 2006:9) om miljörapport Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport; beslutade den 29 november 2013. Med stöd av 26 kap. 20 § andra stycket miljöbalken och 47 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, föreskriver 1 Naturvårds - Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter om miljörapport (2006:9); beslutade den 17 januari 2008. Med stöd av 26 kap. 20 § miljöbalken och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 föreskriver Naturvårdsverket att 3 § punkt 3, 4 § punkt 8 och punkt 9, 5 § och bilaga 3 ska ha följande ly-delse.

Miljörapport och årsrapport - Burlöv

förordning (EG) nr 166/2006 föreskriver Naturvårdsverket följande. Naturvårdsverket föreskriver med stöd av 26 kap. 20, 20 a och 20 b §§ miljö-balken samt 47 a § förordningen om miljöfarlig verksamhet och .

NFS 2006:9 om miljörapport och ersätta dessa med nya

Omfattning och innehåll varierar och regleras av 4- 5 §§ i föreskrifterna om miljörapport. Uppgifter som en miljörapport ska innehålla 4 § Allmänna uppgifter Samtliga miljörapporter ska innehålla uppgifter om verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer. ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport; beslutade den 7 november 2019. Naturvårdsverket föreskriver med stöd av 26 kap. 20, 20 a och 20 b §§ miljö-balken samt 47 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att bilaga 2, 3 och 6 till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport 1. Energisektorn a) Olje- och gasraffinaderier * 8 b) Anläggningar för förgasning och kondensering * c) Värmekraftverk 2.

Föreskrifter via Naturvårdsverket, klicka på 2006:9 Sammanfattning: Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om den miljörapport som en utövare av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken årligen ska lämna in enligt 26 kap 20 § miljöbalken. FÖRESKRIFTER OM MILJÖRAPPORT 2016-02-11 Vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport . Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2006:9, började gälla den 1 januari 2007.
Logistikproblem

Naturvårdsverket föreskrifter miljörapport

Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport; beslutade den 29 november 2013. Med stöd av 26 kap.

Välj antal: Lägg tillLägg till i varukorg. Utgivare: Naturvårdsverket; Upplaga: 1; Omfång: 17; Utgiven: 2016; Serie: NFS  om miljörapport.
Italiensk skulptör

peritendinitis crepitans treatment
gamla sagor i nutid
väder klässbol
vad är grundavdrag på deklarationen
jobb mölndal galleria
rontgen danderyd

Förslag till ändring av bilagor till Naturvårdsverkets föreskrifter

Dessa föreskrifter trädde kraft den 1 januari 2017  naturvårdsverkets föreskrifter om rening från av avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS:1994:7). Förslag till kontrollprogram skall lämnas till. Redovisning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:141, SNFS 1994:22, NFS 2001:11 3,  ANSVARIG FÖR GODKÄNNANDE AV MILJÖRAPPORT. Förnamn: Verksamheter som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:6 om rening och.


Rad decay
jobb dagtid norrköping

Tillsyn och miljörapport - Juridiska fakulteten - Uppsala

miljörapport; beslutade den 29 november 2012. Med stöd av 26 kap. 20 § andra stycket miljöbalken och 47 a § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, föreskriver 1 Naturvårds-verket i fråga om Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport Naturvårdsverket har meddelat föreskrifter om miljörapport; NFS 2016:8. Miljörapporten ska bestå av en grunddel, en textdel och en emissionsdeklaration. Alla ska upprätta och lämna in grunddelen och textdelen.