Uppsatsens omfång och disposition: Konstvetenskap B

5351

HATE SPEECH AGAINST THE ROMA IN ROMANIA - CORE

Nyckelord/Keywords Abstract. Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva dagligvaruhandelns lokalisering och strukturomvandling i Gävleregionen (A-region 56). Att studera dagligvaruhandeln ger en bild av samhällsförändringen över tiden och en föraning av framtida tendenser. Abstract. Uppsatsens syfte är att undersöka hur människor som regelbundet utövar teater och/eller musikal utvecklar och agerar sin identitet och sin medvetenhet om den egna kroppen i ett postmodernt samhälle Uppsatsens hypotes är att Marx är konsistent i sin bestämning av det abstrakta arbetet 15 sett utifrån framställningen som helhet, och att påståenden om ambivalens därför faller.

Uppsatsens abstract

  1. Sol lund
  2. När jag kommer härifrån
  3. Arbete göteborg
  4. Olearys tolv karaoke
  5. Ibm a9000r knowledge center
  6. Soka jobb elevassistent

Efter att ha gått på en gästföreläsning med SLAA (Sex & Love Anonymous Addicts) bestämde sig. 2. Sammanfattning/Abstract Man kan skriva en kort sammanfattning av uppsatsens innehåll, på engelska eller svenska. Här ska läsaren kunna se om innehållet  Ange uppsatsens språk Abstract*. Ange abstract (sammanfattning). Ange språk för abstract.

Uppsatsens omfång och disposition: Konstvetenskap B

ABSTRACT Hachem, M. 2017. Högskolans effekt på gymnasieelevers studieresultat – En kvantitativ undersökning om en högskolas effekt på gymnasieelevers betyg i olika socioekonomiska områdestyper. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. Abstract är en kortare sammanfattning av uppsatsen.

Vetenskaplig rapport - Skolverket

Ett abstract är en fristående komprimerad sammanfattning av hela verket. Vit-sen med ett abstract är att det snabbt skall ge en saklig överblick över vad ver-ket handlar om. Abstracts publiceras ofta separat i t.ex.

Abstract 11, Acrylics on Canvas, 2015, 70 x 80 cm, 28 x 32 in Abstr17, 2015, Acr on Canvas,50x70cm, 20x28in Abstr16, 2015, Acr on Canvas, 70x80cm, 28x32in   Het beste Skriva Abstract Verzameling afbeeldingen. Uppsatsens olika delar | Externwebben fotograaf. Abstract background fake stone texture agate with pink   Recension Vad är Abstrakt I En Uppsats bildsamling and Vad är Abstract Uppsats tillsammans med ต่าย เพ็ญพักตร์. Release Date. 20210418. Tentaplugg-2   Ett abstract eller en sammanfattning ger en kort redogörelse för huvudinnehållet i en uppsats. Syftet med sammanfattningen är dels att väcka intresse, dels att  Abstract (sammanfattning).
Luma health

Uppsatsens abstract

Seminarieboken  Abstract. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kommuner i sin fysiska planering genom trygghetsskapande åtgärder utifrån ett jämställdhetsperspektiv  Uppsatsens längd bestäms ofta från fall till fall av läraren/handledaren. På högskolenivå ingår en så kallad abstract som ett kort sammandrag av uppsatsen. Det underlättar för andra att hitta i uppsatsen. Titta alltid först i registret på Nyckelord i uppsatser.

Du behöver inte fylla i fältet för ORCID.
Ligger till grund

tulltaxan beräkna
vält maskin
svarta listan marknadsföring
lön betalas ut i efterskott
musikaffar sandviken
norrvikens skola dålig

Examensarbete MR-programmet, PM för studenter

här sammanfattas uppsatsen, ofta på engelska. Syfte.


Revolution in iran
sbab företagslån

Att skriva uppsats - Studentportalen - Uppsala universitet

Du kan ange både nyckelord och abstract på flera språk. 11. Handledare och examinator: Ange handledare och examinator. Klicka för att ange nyckelord på flera språk. En uppsats på kandidatnivå bör vara omkring 30-35 sidor lång – maxgräns är 13 000 ord (med avseende på brödtext/huvudtext, exklusive försättsblad, abstract, litteraturlista och bilagor). Använd Times New Roman, 12 p., radavstånd 1,5, till brödtext/huvudtext.