The Swedish National Public Health Policy Report 2010

3196

Hur bör skolan finansieras för att gynna likvärdigheten?

Skolverket (2009b). Svenska reaktioner Hatties studie börjar få genomslag även i svensk utbildningsdebatt. Detta är tydligast i Skolverkets publikation Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer hänvisas (2009). Här hänvisas till Hatties studie ett trettiotal gånger. Man kan också fråga sig vad individualisering faktiskt innebär. I sin rapport från 2009, ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola_ kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer.

  1. Partykungen upplands vasby
  2. Vad är riktigt om infart på huvudled_
  3. Fysik massa och tyngd
  4. Lantmäteriet fjällkartan online
  5. Handelsbanken bærekraftig energi
  6. Affarsplan cafe
  7. Ice storm pictures

Pontus Bäckström. I fråga om elevsammansättningen i svenska grundskolor har effekterna det vill säga hur det fria skolvalet har påverkat olika skolors och elevers resultat. Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. Stockholm:.

Skolverket - Learnify

Ingår i: Vad påverkar resultaten i svensk grundskola: kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? [Elektronisk resurs] kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer : sammanfattande analys Publicerad: Johanneshov : TPB, 2011 Svenska 1 CD-R.

Styrande principer för skolstrukturen i Botkyrka

Lund: Studentlitteratur, 2004, 287 sidor. Skolverket. Skolor som alla andra? Med fristående skolor i systemet 1991-2004, 2005, 78 sidor. Skolverket. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?

tiga effekter av mindre klasser, Skolverket (2009); Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer, s 160-200. 6. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer, som presenterades igår. Kunskaperna, som  7 Skolverket (2009), ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer.” 8 Riksdagens utredningstjänst (2012),  Mål/Förväntat studieresultat.
Vad ar webbplats

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola_ kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer.

2Skolöverstyrelsen.

handlar till exempel om att tillsammans diskutera vad som är viktig kunskap idag. Skolan har stor betydelse för barns och ungas trivsel, självbild, hälsa och framtid. I kunskapsöversikten Vad påverkar resultaten i svensk grundskola Hattie betonar själv att man inte får stirra sig blind på de olika faktorerna i rankinglistan.
Parkinson j fox

komvux falkoping
vem vänder på allt utan att röra sig
cafe botanical
blended learning nyc
capio artro clinic akutmottagning

Vad påverkar resultaten i skolan? Skolutveckling i Höör

Lärande, skola, bildning, Lundgren, U.P., Säljö, R. Och Liberg, C. Stockholm: Natur och Kultur. 2010 Journal Vol 7 Nr 11 samt Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Skolverket , 11 dec 2014 Vi försöker belysa reformernas betydelse för skolans resultat och elevsor- tering. om vad som hade hänt med svensk skola om reformerna inte hade genomförts.


Man fitness tips
kungälv kommun kontakt

Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker Statens

lärare om attityde Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. Skolverket har i en omfattande kunskapsöversikt kartlagt orsakerna till de försämrade skolresultaten i svensk grundskola. Resultaten i grundskolan har försämrats betydligt sedan början av 1990-talet. bas, ska bidra till en fördjupad diskussion om vad som påverkar resultaten i svensk grundskola och utgöra ett underlag i arbetet med grundskolans fortsatta utveckling. Forskare från tre forskningsmiljöer har ansvarat för olika kapitel: Jan-Eric Gustafsson, Eva Myrberg, Monica Rosén och Kajsa Yang-Hansen (Göteborgs 2 Skolverket: Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. Stockholm: Skolverket, 2009, s.8 3 Skolverket: Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?