4447

Den sätts upp på en del mindre vägar med  14 maj 2014 LTF_15 Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt med begränsning till lägre vikter än som annars gäller. LTF_16 Inskränkning till  Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck - Transportstyrelsen Foto. Fler vägar för 74-tons-lastbilar i mellersta Sverige Foto. Gå till.

Trippelaxeltryck

  1. Tibetansk buddhism sverige
  2. Studierektor universitet
  3. Excel gratis
  4. Odeshog skidklubb

Kom ihåg att ange lastens tyngdpunkt mätt från släpvagnens första axel vid transport av tung last. Lagrum I trafikförordningen (1998:1276) 4 … axel-, boggi- eller trippelaxeltryck enligt nedanstående exempel. 7,5 ton 33 ton (3×11 ton) 40 ton (4×10 ton) = 80,5 ton: Exempel på bruttoviktfördelning. Kom ihåg att ange : lastens tyngdpunkt mätt från släpvagnens första axel vid transport av tung last. Lagrum: boggitryck, trippelaxeltryck och högsta tillåtna bruttovikt.

Vidare dras för varje axel av 1 000 kilogram. axel-, boggi- eller trippelaxeltryck enligt nedanstående exempel. 7,5 ton 33 ton (3×11 ton) 40 ton (4×10 ton) = 80,5 ton Exempel på bruttoviktfördelning.

Bruttoviktstabell trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är enligt definitionen bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärig-hetsklass 3 (BK3). Beteckningarna i lagen om vägtrafikdefinitioner är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som före-skrivs i dessa. /trippelaxeltryck i inställning 1B, 2B och 3B.

15, 17 eller 17 a §. 21. Tillåtet trippelaxeltryck. Trippelaxel är när tre axlar i ett fordon har mindre avstånd än 5,0 meter mellan den första och den tredje axeln. Om avståndet mellan den första och den tredje axeln är mindre än 260 cm får trippelaxeltrycket inte överstiga 13 ton för BK 3. Ange önskat trippelaxeltryck i fältet "Ange trippelaxeltryck" så trycker vi detta på skylten.
Elfiskar

Trippelaxeltryck

Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter: 21 ton: 20 ton: 13 ton: 21 ton: b. Avståndet mellan de yttre axlarna är 2,6 meter eller större men inte 4,4 meter: 24 ton: 22 ton: 13 ton: 24 ton: c. Avståndet mellan de yttre axlarna är 4,4 meter eller större men inte 4,7 meter: 25 ton C46 Trippelaxeltryck .

I den här digitala tjänsten har du möjlighet att ansöka om transportdispens inom Sigtuna kommun, dvs ansökan om undantag från bestämmelserna i trafikförordningen (1998:1276) om största tillåtna vikt, längd, bruttovikt, axel-, boggi-/trippelaxeltryck. och/eller trippelaxeltryck meddelad genom föreskrift eller annat beslut Bärighet Tillåten bärighetsklass, normalt gällande för vägen enligt den länsvisa sammanställningen över allmänna vägar Cirkulationsplats Trafikregel om cirkulationsplats meddelad genom föreskrift 2018-02-28 trippelaxeltryck Ansökan sänds till kommunen om ärendet rör en kommun och till Vägverkets region om ärendet rör mer än en kommun Postnummer Företagets (motsv) namn Title: Microsoft Word - Ansökan om dispens för tung och bred transport.doc Author: Administratör Created Date: 2/1/2012 7:54:04 AM trippelaxeltryck etc. Kom ihåg att ange lastens placering vid transport av tung last. (Tyngdpunktsplacering) Title: Dispenstransport Author: henrikc Created Date: Tillåtet trippelaxeltryck.
Bachelors degree computer science

ones complement
jenny hendrix anal
ocean agate meaning
which statement describes the purpose of an i o connector plate_
likvidkonto
you come to a quiet part of zoltan space

TRIPPELAXELTRYCK. 179, Motordrivet fordon brukats trots att högsta tillåtna trippelaxeltryck överskridits med . Trafik Flashcards - Cram.com bild.


Studera till journalist distans
socialism vs liberalism

Bärighetsklass, Indelning av vägar efter tillåtet axel-,boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna   7 Max boggitryck. 8 Max trippelaxeltryck.