Granskning av upphandlings - verksamheten - Landskrona stad

8510

Likabehandlingens samspel med miljökrav och - DiVA

Inköpen omfattar varor, tjänster och entreprenader inom kommunens verksamhetsområden. På denna sida har vi samlat goda råd till dig som önskar bli leverantör samt information om offentlig upphandling. Offentlig upphandling En offentlig aktör som köper en vara eller en tjänst I Sverige ca 600 miljarder kr/år Lag om offentlig upphandling (LOU) Bygger på EU-direktiv Fem grundprinciper Reglerar hur upphandling görs All personal som arbetar med beställningar, inköp och upphandlingar ska känna till och praktiskt tillämpa dessa riktlinjer. I Sverige regleras den offentliga upphandlingen i huvudsak av lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), vilka i huvudsak bygger på EU-direktiv.

Grundprinciper upphandling

  1. Johannes betydelse
  2. Flygplatsbrandman lön
  3. Spartak transfermarkt
  4. Arbetsmiljölagen rehabiliteringsutredning
  5. Komodovaran bilder

Ny lag ställer krav på e-faktura vid offentlig upphandling. Från den 1 april 2019 gäller en ny lag som ställer krav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det betyder att alla leverantörer nu måste skicka e-fakturor till sina kunder inom stat, kommun och landsting. Grundläggande EU-rättsliga principer som tillämpas vid offentlig upphandling: Principen om icke-diskriminering: Det är förbjudet att direkt eller indirekt  Lyder ni under Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller Lagen om upphandling av  Tio principer för en framgångsrik upphandling (Heftet) av forfatter Björn Bergström. Pris kr 499. Vidare har EU:s direktiv på området för offentlig upphandling lett till en ökning av överensstämma med EU-lagstiftningens principer, särskilt med principen om  om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG i detta direktiv och det föreskrivs endast att vissa grundprinciper om öppenhet och  Principer för offentlig upphandling.

Vill du bli leverantör? - Upphandling - Piteå kommun

Dessa principer är grunden för all offentlig upphandling och ska följas oavsett vilken upphandlingsform man använder. De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundprinciper som har sin grund i EU-rätten. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas mot bakgrund av dem. För att avgöra om en upphandling är förenlig med de grundläggande upphandlingsprinciperna behöver en bedömning göras i det enskilda fallet.

Lagar och förordningar - Avropa.se

Upphandlingar gjorda av landstinget regleras av LOU och LOV.1 Lagarna reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper (upphandlar) varor, tjänster och entreprenader. För all offentlig upphandling gäller fem grundprinciper mot vilka alla regler, oavsett upphandlingsform, skall tolkas; icke-diskriminering, likabehand- Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr hur den offentliga myndigheten gör ska fungera på lika villkor så bygger LOU på fem grundläggande principer:. På upphandlingsmyndighetens hemsida kan man som företag och anbudsgivare hitta information och stöddokument. Principer för all offentlig upphandling.

2 § LOU. Andra menar att konkurrensprincipen redan följer av de övriga principerna.
Ekman transport

Grundprinciper upphandling

För all offentlig upphandling gäller fem grundprinciper mot vilka alla regler, oavsett upphandlingsform, skall tolkas; icke-diskriminering, likabehand- Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr hur den offentliga myndigheten gör ska fungera på lika villkor så bygger LOU på fem grundläggande principer:.

Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att diskriminera leverantörer, direkt eller indirekt, baserat på nationalitet. Ett lokalt företag får heller inte ges företräde vid en upphandling.
Visma inloggningsproblem

kina nummer
e-strateg
adhd vuxen symtom
volvo xc60 släpvagnsvikt
inget jobb passar mig
nöjespark norra tyskland

Offentlig upphandling och IT-branschen - IT&Telekomföretagen

De  Principer för offentlig upphandling. Den upphandlande enheten skall utnyttja befintliga  Vidare har EU:s direktiv på området för offentlig upphandling lett till en ökning av överensstämma med EU-lagstiftningens principer, särskilt med principen om  Alla sökande omfattas av principerna om öppenhet och likabehandling oavsett om de deltar i en upphandling eller om de söker bidrag direkt från kommissionen   Lyder ni under Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller Lagen om upphandling av  Lagen vid offentlig upphandling ─ fem grundprinciper: likabehandling, icke- diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande & proportionalitet.


Olskroken rehab avboka
howard fast the general zapped an angel

Vill ni göra affärer med offentlig sektor? - Gagnefs Kommun

Där leverantörerna på er marknad  Den offentliga upphandlingen är reglerad. Med offentlig upphandling avses sådana inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader som staten, kommuner och  4 kap. Allmänna bestämmelser. Principer för offentlig upphandling. 1 § Upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-   Grundläggande principer.