Att älska sitt jobb: Passion, entusiasm och nyliberal

5447

Jämställdhetsintegrering, vägledning SKR

Boken visar hur intersektionella analyser kan bidra till en f{\"o}rdjupad f{\"o}rst{\aa}else av arbete och de maktordningar som strukturerar dagens arbetsliv. I ett inledande kapitel redog{\"o}r bokens redakt{\"o}rer f{\"o}r framv{\"a}xten av den feministiska och maktorienterade arbetslivsforskningen. Arbete - intersektionella perspektiv Mulinari, Paula and Selberg, Rebecca LU Mark; Abstract (Swedish) Vilken betydelse har klass, kön, etnicitet och sexualitet i arbetslivet? Vilka teoretiska verktyg behövs för att fånga de förändringar - och den kontinuitet - som präglar arbetslivet i Sverige och i andra delar av världen?

Arbete intersektionella perspektiv

  1. Kort artikel politiek
  2. Ljunggrens vvs höllviken
  3. Alnarp grön rehab

syftet är att få en inblick i om det intersektionella perspektivet som de senaste åren diskuterats flitigt i den akademiska miljön även fått genomslagskraft utanför universitetet, i det konkreta arbetet med ungdomar. Jag kommer själv att utgå ifrån ett intersektionellt perspektiv som fram Öppna Upp! ­ en nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor och inlett ett arbete med målet att skapa jämställd tillväxt i regionerna där vi använder ett så kallat intersektionellt perspektiv. Intersektionalitet är teorin om hur normer och olika former av maktordningar påverkar Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att skapa medvetenhet om sin egen och andras roll i de förtryckande strukturerna. Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring. Arbete : Intersektionella Perspektiv.

Representation, makt och - Riksbankens Jubileumsfond

Socialt arbete som teoretiskt och praktiskt fält (SA111A) Läsår. 2017/2018 Intersektionella perspektiv på området socialt arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning.

Konstnärlig kvalitet med demokratiska perspektiv

Boken visar hur intersektionella analyser kan bidra till en fördjupad förståelse av arbete och de maktordningar som strukturerar dagens arbetsliv. Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a. ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion. Att inkludera intersektionella analyser borde vara ytterst viktigt inom forskning i socialt arbete eftersom vi jobbar med konkreta exkluderingsmekanismer, med konkreta sociala problem som rör människors livsvillkor. Vi lever i en tid där gränserna inte enbart kännetecknas av kön, klass och etnicitet.

Varför detta arbete behöver bedrivas · Normer, strukturer och maktordningar · Förbudet  Sveriges Psykologförbunds arbete med utbildningsfrågor. 2.
Hedemora landsförsamling

Arbete intersektionella perspektiv

Lika lön för lika arbete? Att arbeta intersektionellt, och inte bara addera analyser ur skilda perspektiv utan samla intryck ur korsningarna mellan maktrelationerna, gör  Rasifierade arbetares kamp inom facket, Umeå 2004. Mulinari, Paula & Selberg, Rebecca (red.), Arbete. Intersektionella perspektiv, Malmö 2011.

Ett centralt begrepp inom socialt arbete är intersektionalitet, det vill säga hur vi kan förstå och problematisera  Sandra, Krokben och utsträckta händer, intersektionella perspektiv på makt, Mattsson, Tina (2015), Intersektionalitet i socialt arbete: teori,  av J Quisth · 2019 — Subjects/Keywords, Transperson; könsbekräftande behandling; könsidentitet; socialt arbete; intersektionalitet; queerteori; Social Work; Socialt  Utan ett intersektionellt perspektiv på frågor så missar vi att se de komplexa svårigheter som många personer ställs inför när de inte ”bara” är  I denna kurs står praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, Inte bara jämställdhet: intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i  arbete. Över hela världen arbetar Amnesty för jämlik- het och mot orättvisor, genom att belysa VI SKA HA ETT INTERSEKTIONELLT PERSPEKTIV OCH. Intersektionalitet handlar om hur vi kategoriserar varandra och hur olika med förändring i en organisation, arbetar vi utifrån ett intersektionellt perspektiv.
Komvux eksjo

vilket är minsta lagliga mönsterdjupet på ett sommardäck
stockholm kärrtorp skola
starta eget ide
vad betyder prokrastinera
specialpedagogiskt forhallningssatt
act ovningar

Om intersektionella perspektiv och socialt arbete - Research Portal

Intersektionalitet är ett begrepp, en teori och metod som kommer från aktivistiska rörelser och akademin och som nu tar steget in i praktiskt jämställdhetsarbete. av A Isacsson — Några böcker som vi använt är Arbete - Intersektionella Perspektiv, Mellan arbete och familj, Kvinnoarbete i Europa, och Vi som stannade på Volvo.


Vilken förändring gör att läkemedel kan stanna kvar längre i kroppen_
vad betyder asylsokande

Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv

Vi lever i en tid där gränserna inte enbart kännetecknas av kön, klass och etnicitet.